Wynajem sal

W Centrum Kształcenia Ustawicznego istnieje możliwość wynajmu sal celem organizacji szkoleń, kursów, szkolnych olimpiad przedmiotowych i konkursów, seminariów, sympozjów naukowych, spotkań, itp. Celem dokonania rezerwacji sali należy wypełnić stosowny formularz i przesłać go mailem (cku@darsa.pl ), faxem (23 697 0695) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu CKU, ul. Polna 11a. W przypadku akceptacji rezerwacji sali potwierdzenie tego faktu nastąpi w formie pisemnej (podpisanie umowy) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia rezerwacji.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nie wynajmuje sal w celu organizacji ogólnodostępnych imprez masowych, zgromadzeń i wieców, koncertów oraz projekcji filmowych.